حمل و نقل ماهی و میگوی تازه در بندرعباس

پیمانکار حمل گوشت ماهی بندرعباس
شرکت جی سرویس
با بزرگترین ناوگان انواع کامیون و کامیونت یخچالدار
مجهز به ترموگراف و تستوگراف
جهت ارائه خدمات حمل و نقل گوشت و ماهی تازه و منجمد
از بندرعباس به تمام نقاط کشور
در صورت نیاز بصورت 24 ساعته در خدمت تان می باشد
شماره تماس 24 ساعته : 3383 214 0922

حمل بار ماهی و میگو بندرعباس ، حمل بار منجمد فاسد شدنی بندرعباس ، حمل بار با کامیون یخچالی بندرعباس ، حمل ماهی با کامیون یخچالی بندرعباس ، تامین کامیون باربری یخچالی بندرعباس ، شرکت های حمل و نقل باربری یخچالی در بندرعباس ، حمل بار ماهی با خاور یخچالدار بندرعباس ، تامین انواع کامیون یخچالی و حمل ماهی از بندرعباس ، حمل یخچالداران بندرعباس.