مشاور امور ملکی تهران

کلیه امور ملکی شما را در منطقه یک و سه تهران انجام می دهم.
۰۹۱۹۶۵۰۱۰۶۰
۲۲۶۱۱۰۰۵ ۰۲۱
بیش از ربع قرن تجربه
۲۵ سال کار صادقانه
خدمت به مردم بزرگترین رزومه و افتخار بنده است