تعرفه ها

تعرفه ثبت آگهی در 100 نما
1- رایگان : نمایش آگهی بعد از آگهی های ویژه
2- ویژه زیر مجموعه : 10.000 تومان
3- ویژه مجموعه اصلی : 30.000 تومان
4- ویژه صفحه اصلی : 50.000 تومان
5- آگهی بنری : به صورت توافقی
توجه 
قیمت آگهی های ویژه در سایت به صورت شناور و بر اساس ضریب اشغال آگهی در بازه زمانی ثبت آگهی در دسته انتخاب شده به صورت هوشمند محاسبه گردیده و اعمال میگردد.
بدیهی است جهت رعایت الویت در ثبت آگهی هزینه آن در دسته بندی جایگاه پرترافیک افزایش داشته و متعاقباً در دسته بندی جایگاه با ترافیک کمتر کاهش خواهد داشت.