دوره جدید Inventor در آموزشگاه مشاهیر اصفهان

مشاهیر اصفهان برگزار کننده دوره های تخصصی مهندسی مکانیک، عمران، معماری، برق، مهندسی پزشکی و... می باشد.
دوره های برگزار شده در آموزشگاه همراه با بیمه تضمین یادگیری یک ساله می باشد.