گونی ایرانی

گونی ایرانی چتایی پیوسته از دیر باز با توجه به واردات گونی چتایی بنگال در کنار این محصول جایگاه خود را باز نموده و در بازار های ایران دارای جایگاه ویژه ای میباشد
گونی ایرانی چتایی با توجه به نیاز مشتری با تراکمهای مختلف قابل تولید بوده و هست
امروزه بیش از صد مدل گونی تولیدی در تراکمهای مختلف و عرضهای مختلف در این کارخانه تولید شده است
گونی ایرانی  چتایی با تراکم تارو پود بسته یکی از محصولاتی هست که به سفارش مشتریها جهت امور تزئینی تولید شده است

VIP
شهریار
ثبت آگهی رایگان