آفر تور آنتالیا

مبدأ
ایران
مقصد
آنتالیا
نوع سفر
هوایی
تور آنتالیا
ویژه 17 آبان ماه ،
به مدت 6 شب و 7 روز ،
اقامت در هتل های تاپ

شروع نرخ از 1/990/000،

02171703
02122974889
1990000