ترخیص کالا از گمرک تهران

گروه ستاره خلیج فارس


مشاور بازرگانی و امور گمرکی

ثبت سفارش-اخذ مجوز- اظهار کالا

بررسی و کارشناسی اسناد بازرگانی و طرح و تنظیم اظهارنامه گمرکی

بررسی تعیین تعرفه و ماخذ ورودی

مشاوره در تعیین مسیر گمرکی

بررسی اسناد و همسویی با قوانین و مقررات و بخشنامه های اجرایی

تسریع در فرآیند اجرایی ترخیص کالا

مشاوره در امور خرید خارجی

مشاوره در امور صادرات کالا

لایحه دفاعی در امور کمیسیونهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر

مشاوره در رویه صادرات ، واردات و ترانزیت کالا

تنظیم دفاعیه در حل اختلاف گمرکی

اختلاف مقررات و قوانین اجرائی وردات

تسریع در فرآیند اجرایی ترخیص کالا

شماره های تماس:۸۸۹۵۱۲۵۹-۸۸۹۷۴۲۲۱-۰۲۱-۸۸۹۷۴۲۲۰

۰۹۱۹۷۰۱۹۹۰۳- ۰۹۱۹۵۲۷۱۰۶۶

آدرس:خیابان ولی عصر،ابتدای اسد آبادی(یوسف آباد)خیابان دوم پلاک۱۱،واحد۵