تهران
به تعدادی همکاری خانم با مدرک تحصیلی حداقل کاردانی جهت پشتیبانی نرم افزار حسابداری و رایانه از طریق تلفن با آموزش و روابط عمومی قوی در یک شرکت نرم افزار حسابداری نیازمندیم. لطفا واجدین شرایط رزومه خودرا از طریق راه های ارتباطی زیر اعلام نمایید.