مجموعه شیراز ثبت

خدمات حقوقی تجارت
ثبت شرکت ها و صورتجلسه تغییرات
ثبت علائم تجاری (برند و لوگو)
اخذ مجوزات(پروانه کسب.جوازتاسیس.پروانه بهره برداری
سیب سلامت و ایران کد
مشاوره حقوقی کسب و کار
ایزو های بین المللی
طراحی لوگو و لیبل محصولات
مجموعه شیرازثبت وابسته به هلدینگ شیخ مرکز تخصصی خدمات حقوقی تجارت
از ابتدا تا جهانی شدن کسب و کارتان کنارشماییم.