ویستا کیمیا پارس

ویستا کیمیای پارس با هدف تأمین مواد اولیه شیمیایی سالم و با کیفیت صنعت غذایی و ایجاد حلقه‌ای از جنس اعتماد، کیفیت و اعتبار میان صنایع و تأمین کنندگان مواد اولیه، تا به امروز توانسته است با جلب اعتماد مشتریان، سهم قابل توجهی از بازار مواد اولیه شیمیایی را در دست گیرد.
در نگاه به آنچه گذشته است و دقت به آنچه پیش روی داریم، یقین داریم که همراهی مشتریانمان، همچون کیمیا، سرلوحه دستاوردها و نقشه راه آینده خواهد بود.

ثبت آگهی رایگان