نمایشگاه دائمی میکروسکوپ و انجام تعمیرات تخصصی

خرید و فروش و تعمیر تخصصی انواع میکروسکوپ 

در نمایشگاه و فروشگاه شرکت تعاونی زیست راه دانش  

تولید انواع سرنگ پمپ تحقیقاتی، سرنگ پمپ مکشی و تزریقی

الکتروریسی پرتابل، تیشوپروسسور، وپلاسما جت و... در شرکت دانش بنیان زیست راه دانش 

ثبت آگهی رایگان