ماسک درنیکا

درنیکا پس از دریافت پروانه بهره برداری و مجوز های وزارت بهداشت با ایجاد یکصد جایگاه شغلی درسه شیفت کاری در زمینه تولید انواع ماسکهای سوپاپدار و بدون سوپاپ درمدلهای N99,N95,Kf94,KN95 و همچنین ماسکهای جراحی و سه بعدی فعالیت دارد.