جستجوی کالا و خدمات

تهران
رستوران های زنجیره ای پرپروک به تعدادی سالن کار و کارگر ساده آشپزخانه به صورت تمام وقت با شرایط ذیل نیازمند است: مدرک تحصیلی : حد ...
اگر کالا یا خدمات مشابهی دارید جهت ارائه آن به 100نما بپیوندید ثبت آگهی در این گروه