تهران
شرکت Tuw World شهر: تهران استان: تهران شرکت بین المللی TUV World در سال 2002 در زمینه ثبت و صدور گواهینامه ISO تاسیس گردیده ...
تهران
انجام نگارش طرح کسب و کار یا طرح بازاریابی و فروش با در نظر گرفتن استراتژی، هدف ، مزیت رقابتی، پیش بینی، اولویت، برنامه زمانی، متغ ...
تنکابن
جابجایی اثاثیه منزل - تخریب ساختمان - نظافت منازل و آپارتمانها - گود برداری - خاک برداری - قطع درختان و غیره با نیروی کار آمد و زب ...