گرگان
سردخانه دومداره و سورتینگ میوه واقع در شهرک صنعتی استان گلستان - آق قلا - 2500 تنی - آمونیاکی - ساختمان اداری 2 طبقه - نگهبانی - 1 ...