تهران
12 متر فضای بوفه جهت تهیه غذا،تم تولد، پوشاک،... بدون پول پیش ،اجاره ها سه ماه سه ماه ابتدا دریافت می گردد. مبلغ اجاره به ازای هر ...
تهران
12 متر فضای بوفه جهت تهیه غذا ، تم تولد ،....... بدون پول پیش، اجاره ها سه ماه سه ابتدا دریافت می گردد مبلغ اجاره به ازای هرماه 2 ...
یزد
مغازه شیک و زیبا و موقعیت عالی یزد شهرک دانشگاه نبش میدان امام موسی صدر