یزد
معلم خصوصی (خانم) دروس ریاضی مقطع دبیرستان و کنکور هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد. همراه با سابقه تدریس خصوصی. تدریس فقط به د ...