ضایعات
کاهش قیمت
فروش ویژه
چالوس
فروش یخچال نیسان زیرصفر ماموت. موتور سالم آلمانی. موتور کوچک. روشن تحویل
خرید ضایعات نجاری، خرده چوب و خاک اره به صورت عمده و در حد یک کامیونت، خاور و کامیون به صورت نقد خریداریم. ...