صنایع مخابراتی
پیشنهاد ویژه
حراج کلی
تهران
شرکت ارتباط مبین تولید و تامین تجهیزات شبکه بر بستر فیبر نوری پچپنلهای رکمونت 12و 24 پورت فیبر نوری باکسهای فلزی دیواری 24و4،6،12پورت فیبر نوری انواع پیگتیل و پچکورد سینگل مود و مالتی مود فیبر نوری SM-OM2-OM3 انواع مفصل خاکی و هوایی فیبر نوری در ظرفیتهای مختلف انواع آداپتور و تضعیف کننده فیبر نوری سیمپلکس و داپلکس ،کابلهای فیبر نوری 12کر - 24کر - 48 کر SM*MM*OM3 تجهیزات FTTH انواع باکسهای پلاستیکی فیبر نوری در ظرفیتهای مختلف ATB 2 & 4 port FAT 12,16،24,48 core Fujikura drop cable G.657.A2 2core & 4core انواع اسپلیتر قلمی فیبر نوری 64*1 -32*1 - 16*1 -8*1 - 4*1 - 2*1 فست کانکتور فیبر نوری " بی واسطه خرید کنید "