صنایع شیمیایی
پیشنهاد ویژه
حراج کلی
تهران
نمایندگی فروش ید ایرانی با خلوص ۹۹/۸ %
قزوین
تولید و فروش مواد کمکی نساجی رنگرزی و چاپ تکمیل انواع نرمکن های سیلیکونی میکرو و ماکرو و هیدروفیل شوینده های آنیونیک ونانیونیک