تبریز
شرکت بناتام جاوید به منظور افزایش توان خدمت رسانی خود از چند اکیپ فنی در زمینه های زیر دعوت بعمل می آورد: 1- لوله کشی گاز (خانگی، ...
تبریز
شرکت بناتام جاوید به منظور رتبه بندی شرکت و اخذ گرید پیمانکاری از چند مهندس در زمینه های زیر دعوت بعمل می آورد: 1. مهندس مکانیک ( ...