آموزش مخراجکاری (گوهر نشانی)

آموزش جواهر نشانی (مخراجکاری)
از ابتدا تا کاملا پیشرفته
ارائه مدرک فنی و حرفه ای (قابل ترجمه )

تهران فلکه اول تهرانپارس خیابان کلبرک تقاطع رشید پ 68 واحد 1
02177714265 -02177712933
3500000