آینه هوشمند

خرید لباس اغلب به خاطر پرو کردن تبدیل به چالشی سخت می‌شود. حس‌تان وقتی وارد اتاق پرو می‌شوید چیست؟ یک جای تنگ و کوچک که در آن آینه و چراغی با نور از پیش تعیین شده قراردارد؛ بدون حق انتخاب در تنظیم نور آن، حتی اگر کافی نباشد. حالا آینه هوشمند می‌خواهد در رفع این مشکل به ما کمک کند.

وارد اتاق پرو می‌شویم؛ اول باید دنبال گیره‌های کافی برای آویزان کردن لباس‌هایی که انتخاب کردیم به علاوه‌ی لباس‌هایی که باید از تن در آورده شوند، بگردیم. اغلب همین قدم اول مشکل ساز است؛ چراکه با کمبود جا و گیره برای آویزان کردن همه‌ی لباس‌ها مواجه می‌شویم و در نتیجه مجبور می‌شویم تا بعضی از لباس‌ها را روی‌هم بیاندازیم و برای برادشتن یکی احتمالا باید بقیه هم جابه‌جا شوند؛ اگر خوش شانس باشیم و لباسی آن وسط نیافتد و باعث کلافگی‌مان نشود.

02122376827

وضعیت کالا : کالای تولیدی