نمایندگی بیمه ایران روشن

نمایندگی بیمه ایران
مدیر :آقای روشن
نمایندگی بیمه ایران در شهرک گلستان
ارائه انواع بیمه نامه :اتومبیل ثالث و بدنه
مسئولیت ساختمانی
آتش سوزی و زلزله
عمر ، پس انداز ،مهندسی حمل و نقل
شهرک راه آهن،بلوار امیرکبیر،روبروی بانک ملی ،طبقه فوقانی پرده فروشی رز ،پلاک 424
شماره های تماس :02144720550
02144721589
09123008759
09126957984