قطعه سازی

تولید کننده
ایران
قطعه سازی در واحد طراحی دنافوم با استفاده از فوم نرم و بهداشتی eva انجام می شود. این قطعات قابل استفاده در صنایع خودروسازی، شیشه سازی و ...می باشد.

وضعیت کالا : کالای تولیدی