مشارکت در برگزاری مجالس و سمینار

برگزاری مجالس و محافل علمی و همایش و برزگداشت در سالن با ظرفیت 300 صندلی با قابلیت چیدن صندلی تا 500 عدد در فضایی بینظیر و یا کم نظیر با کلیه امکانات رفاهی نور پردازی و صوتی و تصویری و امکانات ساختمانی و نیز جای پارک مناسب و کافی.

09191074474 صالحی