مشارکت در برگزاری مجالس و سمینار

دعوت به مشارکت در برگزاری مجالس و محافل علمی و همایش و برزگداشت در سالن با ظرفیت 300 صندلی با قابلیت چیدن صندلی تا 500 عدد در فضایی بینظیر و یا کم نظیر با کلیه امکانات رفاهی نور پردازی و صوتی و تصویری و امکانات ساختمانی و نیز جای پارک مناسب و کافی.
از متقاضیان با سابقه در این امر دعوت میگردد جهت مذاکره با شماره تماس ذیل تماس حاصل نمایند
09191074474 صالحی