مانیتور صنعتی الجی مدلLG 43LV640S

مانیتور صنعتی الجی مدلLG 43LV640S
توزیع محتوا و تنظیم داده ها بر روی یک گروه انتخاب شده در همان شبکه.
قالب های جاسازی شده از طریق کنترل از راه دور، صفحه کلید و مرورگر Chrome.
بدون یک کامپیوتر اضافی، محتوا را می توان به راحتی و به سرعت با استفاده از ویرایش
چرا که نشانواره Smart TV خود به عنوان یک سرور کار می کند، یک تلویزیون اصلی می تواند
02122376827
http://lgdisplay.ir

وضعیت کالا : کالای تولیدی