نرم افزار مدیریت تشریفات پردیس

نرم افزار حسابداری پردیس ویژه تشریفات مجالس:
*امکان پکیج بندی کالاها به منظور ایجاد منوهای غذایی، پکیج های خدماتی
*امکان ثبت قرارداد با بیشترینجزئیات
*امکان ثبت سفارشات تهیه غذا
*امکان ثبت پیش قرارداد و رزرو مراسم
*نمایش تقویم هوشمند مراسم به منظور مشاهده روزهای آزاد، اشغال یا رزرو شده
*شماره های تماس : 03132284410
03132319098
آدرس سایت : www.pejvaksepahan.ir

وضعیت کالا : کالای تولیدی