تور آنتالیا ویژه 14 و 17 آذر ماه

مبدأ
تهران
مقصد
آنتالیا
تور آنتالیا
14 و 17 آذر ماه
به مدت 6 شب و 7 روز ،
اقامت در هتل های تاپ
شروع نرخ از 1/390/000،

www.benyaminparvaz.com
@benyamin_parvaz
02171703
02122974889
1390000