نرم افزار حسابداری پدال ویژه اتوگالری ها

نرم افزار حسابداری پدال ویژه اتوگالری
_ انجام کلیه معاملات صورت گرفته در نمایشگاه
_ ثبت مبایعه نامه و اجاره نامه خودرو
_ امکان جستجوی خودروها
_ ثبت و مدیریت خودروهای موجود در نمایشگاه
_ چاپ رسید دریافت خودروها
_ ثبت تقاضای خودرو و انطباق با خوروهای ثبت شده در نمایشگاه
_ پشتیبانی24 ساعته حتی در روزهای تعطیل
_ 4 ساعت آموزش رایگان
شماره های تماس: 03132284410
03132319098
مدیریت: خانم رجب زاده 09130919773
آدرس سایت: www.pejvaksepahan.ir

وضعیت کالا : کالای تولیدی