آفر ویژه تور تفلیس

مبدأ
ایران
مقصد
تفلیس
نوع سفر
هوایی
تور گرجستان
ویژه 17 آبان ماه ،
به مدت4 شب و 5 روز ،
اقامت در هتل های تاپ
شروع نرخ از 1/650/000،

02171703
02122974889
1650000