میزکانترنمایشگاهی پرنیان استند

کانتر نمایشگاهی آلومینیومی
سبک
مقاوم
حمل آسان
نصب راحت
درسایزهای تک نفره و دونفره