آفر ویژه تور هند

مبدأ
ایران
مقصد
هند
نوع سفر
هوایی
تور هند
دهلی + آگرا + جیپور ،
ایرلاین ماهان
به مدت 7 شب و 8 روز ،
اقامت در هتل هاي تاپ
شروع نرخ از 6/150/000،

02171703
02122974889
6150000