سالن همایش قصر یاس

مکانی مناسب برای برگزاری همایش،سخنرانی، همه نوع جلسات در تماشاخانه قصریاس با قیمت کاملا مناسب و کیفیت عالی با 250 نفر ظرفیت. با هماهنگی قبلی. تخفیف کاملا ویژه به مراکز خیریه و خدمات مردمی. همراه با پارکینگ