شرکت حقوقی مهاجرتی

نیروی خانم جهت تکمیل کادر اداری جهت امور حقوقی و مهاجرتی کار با تلفن (مشاور حقوقی ) حقوق ثابت ، پاداش ، بیمه و پورسانت