صادرات و واردات و کشتیرانی و حق العملکاری و ترخیص کالا

صادرات میوه و تره بار و خشکبار و سایر کالاهای مجاز به روسیه و سایر کشورهای حوزه خزر،واردات انواع سوخت و چوب و فولاد و سایر گروه های کالایی مجاز از روسیه و سایر کشورهای حاشیه خزر،کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی،حق العملکاری و ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور،طراحی مناسبترین مسیر تجاری با حداقل هزینه و حداکثر بهره و مشاوره در تمام زمینه های گمرکی و بازرگانی