اجرای مراسم ترحیم، ولیمه (شاد)، خواننده نی دف بدون مداحی

گروه موسیقی سنتی عرفانی پاییز