کاروانسرای شاه عباسی میاندشت

مجموعه کاروانسراهای اقامتی و سیاحتی میاندشت
آماده پذیرفتن مهمان ها و تورهای شما عزیزان در محیطی بینظیر میباشد.
دفتر هماهنگی و فروش آویژگان 22008095-021
ارتباط تلفنی و تلگرامی کاروانسرا 09366794632