ارائه خدمات حقوقی و مشاوره

در زمینه های کیفری ،حقوقی، خانواده ، ثبتی و اداری ؛ثبت شرکت ؛ تنظیم انواع قرارداد ،لوایح و دادخواست ؛مکاتبات قضایی ، اداری و خدمات داوری می پردازد.

جهت ارتباط با وکیل ( تلگرام ) [email protected]

جهت تعیین وقت قبلی با مدیر موسسه

09127508047 _ 09384546078 _ 02532898087