اجاره دکور تولد و مراسم

شامل بک گراند کلبه
کلیه ظروف روی میز
رومیزی، گل، ماکت کیک